Patientgrupper

Patientgrupper

Idag finns sex stycken diagnosområden utvecklade på Sveus analysplattform

Sveus analysplattform innehåller diagnosspecifika uppföljningsdata för att möjliggöra analys av befintliga skillnader mellan vårdgivare och landsting i termer av metod, hälsoutfall, medicinska resultat och resursåtgång.